Home
Over SSG
Onze Projecten
Over Gambia
Nieuws
Links
Doneer automatisch!
Contact

Doneer en steun ons werk!

Met een éénmalige of een periodieke machtiging
kunt u onze projecten eenvoudig steunen.Klikt u hier om een donatie via automatische overschrijving te doen. Wij waarderen elke donatie, klein of groot.
 

 
 

Beleid Stichting Scholenplan Gambia

HOOFDLIJNEN 
HOOFDLIJNEN
Waarom Gambia?
Gambia is een politiek stabiel land. Sinds de onafhankelijkheid in 1965 heeft het een democratisch gekozen president. Een land zonder oorlogsconflicten. Gambia ligt op de armoedegrens, en heeft een enorme staatsschuld. Er zijn geen sociale voorzieningen.

Waarom scholen?
In Gambia heerst een werkeloosheidspercentage van 75 % en 80% van de bevolking is analfabeet.
De gemiddelde llevensverwachting ligt rond de 50 jaar. Heel laag voor een land zonder natuurrampen en oorlogen. De helft van de bevolking bestaat uit kinderen van 0-15 jaar.                                                    

Er geldt geen wettelijke leerplicht in Gambia.
Daarom hebben wij gekozen voor Gambia. 

De stichting heeft ten doel :
Het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan arme kinderen in Gambia (West Afrika)

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van leermiddelen en andere onderwijs- ondersteunende faciliteiten.

De stichting heeft besloten om de focus te leggen op een beperkt aantal doelen, Concreet is dat nu het laten studeren van talentvolle meisjes, die zelf hun studie niet kunnen bekostigen. Meisjes vanaf college tot en met universiteit.

Ook bieden we deze meisjes/vrouwen een cursus empowerment aan van Young Empowered Proud, een Nederlandse stichting die actief is in Gambia. Vrouwen in deze cultuur zijn minder assertief dan wij wenselijk vinden. Hiermee hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.

We hebben daarnaast besloten samen te werken met andere stichtingen die het onderwijs in Gambia ondersteunen.
 
Onze steun bestaat ook uit:
- verstrekken van lesmateriaal
- verzorgen van voedselprogramma's
- bekostiging/bijdrage in de studie kosten

Strijkstok
Stichting Scholenplan Gambia zorgt dat elke gedoneerde eurocent op de plaats van bestemming komt. Er worden geen salarissen aan de bestuursleden verstrekt. Bezoeken aan en verblijf in Gambia komen voor eigen rekening. Onkosten, zoals bank, porto, administratiekosten etc zijn voor rekening van het bestuur.