Home
Over SSG
Studenten
Sponsor een Student
Onze Projecten
Over Gambia
Nieuws
Links
Doneer automatisch!
Contact

Doneer en steun ons werk!

Met een éénmalige of een periodieke machtiging
kunt u onze projecten eenvoudig steunen.Klikt u hier om een donatie via automatische overschrijving te doen. Wij waarderen elke donatie, klein of groot.
 

 
 

Beleid Stichting Scholenplan Gambia

HOOFDLIJNEN 
HOOFDLIJNEN
Waarom Gambia?
Gambia is een politiek stabiel land. Sinds de onafhankelijkheid in 1965 heeft het een democratisch gekozen president. Een land zonder oorlogsconflicten. Gambia ligt op de armoedegrens, en heeft een enorme staatsschuld. Er zijn geen sociale voorzieningen.

Waarom scholen?
In Gambia heerst een werkeloosheidspercentage van 75 % en 80% van de bevolking is analfabeet.
De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 50 jaar. Heel laag voor een land zonder natuurrampen en oorlogen. De helft van de bevolking bestaat uit kinderen van 0-15 jaar.                                                    

We hebben voor Gambia gekozen omdat daar geen wettelijke leerplicht is.

De stichting heeft ten doel :

Het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan kansarme kinderen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beschikbaar stellen van leermiddelen en andere onderwijs-ondersteunende faciliteiten.

Het laten studeren van talentvolle studentes die dit niet zelf kunnen bekostigen. De meest talentvolle studentes mogen doorstromen naar de universiteit.

Het aanbieden van een cursus empowerment aan bij Young Empowered Proud. Vrouwen in deze cultuur zijn minder assertief  en door deze cursus hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.

 
Onze steun bestaat ook uit:
- verstrekken van lesmateriaal
- verzorgen van voedselprogramma's
- en onderzoeken en ondersteunen van individuele aanvragen.

Strijkstok
Stichting Scholenplan Gambia zorgt dat elke gedoneerde eurocent op de plaats van bestemming komt. Er worden geen salarissen aan de bestuursleden verstrekt. Onkosten, zoals bank, porto, administratiekosten etc.. zijn voor rekening van het bestuur.

Links