Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter
Tineke Ruijter
Zwijndrecht
+31 6 294 556 56 / eventt@chello.nl

Penningmeester
Meerten Hamer
Den Haag
+31 6 112 303 65 / meertenhamer@gmail.com

Interim secretaris
Rina Zwart
Haren
+31 6 542 581 47 /rina.zwart@hccnet.nl

Algemeen bestuurslid
Wim-Arie Hamer
Zwijndrecht
+31 6 204 498 69 /wim-arie.hamer@florensis.com

Emailadres secretariaat:
info@scholenplangambia.nl

Kamer van Koophandel:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23091879
De statuten van de stichting zijn (kosteloos) opgesteld door:
Mr. W. van Leussen
Mr. F.G. van den Broek
Notarissen te Molenaarsgraaf

De stichting heeft ten doel:
Het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan arme kinderen en jongeren in Gambia (West Afrika). Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
De bestuurders van Stichting Scholenplan Gambia ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Top