Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter
Tineke Ruijter
Land van Waas 6, 3332 GE Zwijndrecht
+31 6 294 556 56 / eventt@chello.nl

Penningmeester
Ton Mooijman
Capelle a.d. IJssel
+31 6 549 901 49 / info@tonmooijman.nl

Secretaris
Sonja Nugteren 
Hendrik Ido Ambacht
+31 6 51172368 / info@scholenplangambia.nl

Algemeen bestuurslid
Wim-Arie Hamer
Zwijndrecht
+31 6 204 498 69 /wim-arie.hamer@florensis.com

Algemeen bestuurslid
Rina Zwart
Haren
+31 6 542 581 47 /rina.zwart@hccnet.nl

Emailadres secretariaat:
info@scholenplangambia.nl

Kamer van Koophandel:
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23091879
De statuten van de stichting zijn (kosteloos) opgesteld door:
Mr. W. van Leussen
Mr. F.G. van den Broek
Notarissen te Molenaarsgraaf

De stichting heeft ten doel:
Het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan arme kinderen en jongeren in Gambia (West Afrika). Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid:
De bestuurders van Stichting Scholenplan Gambia ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Top