Doneren

Hierbij machtig ik Stichting Scholenplan Gambia om het volgende van mijn bank/gironummer af te schrijven:

    Het aangegeven bedrag wordt op het/de door u gekozen tijdstip(pen) overgeschreven naar:
    rekening NL 58 RABO 0323542220 van Stichting Scholenplan Gambia, te Hendrik Ido Ambacht.

    Top