Gampads maken met de SSG studenten 2023

In het voorjaar 2023 zijn er twee Washable Sanitary Padsorkshops georganiseerd voor de studenten.

Top