Werkwijze

Beleid Stichting Scholenplan Gambia

HOOFDLIJNEN

Waarom Gambia?

Gambia is een politiek stabiel land. Sinds de onafhankelijkheid in 1965 heeft het een democratisch gekozen president. Een land zonder oorlogsconflicten. Gambia ligt op de armoedegrens, en heeft een enorme staatsschuld. Er zijn geen sociale voorzieningen.

Waarom scholen?

In Gambia heerst een werkeloosheidspercentage van 75 % en 80% van de bevolking is analfabeet.
De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 50 jaar. Heel laag voor een land zonder natuurrampen en oorlogen. De helft van de bevolking bestaat uit kinderen van 0-15 jaar.

We hebben voor Gambia gekozen omdat daar geen wettelijke leerplicht is.

De stichting heeft ten doel :

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beschikbaar stellen van leermiddelen en andere onderwijs-ondersteunende faciliteiten.

Het laten studeren van talentvolle studentes die dit niet zelf kunnen bekostigen. De meest talentvolle studentes mogen doorstromen naar de universiteit.

Het aanbieden van een cursus empowerment aan bij Young Empowered Proud. Vrouwen in deze cultuur zijn minder assertief en door deze cursus hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.

Onze steun bestaat ook uit:

  • verstrekken van lesmateriaal
  • verzorgen van voedselprogramma’s
  • en onderzoeken en ondersteunen van individuele aanvragen.

Strijkstok

Stichting Scholenplan Gambia zorgt dat elke gedoneerde eurocent op de plaats van bestemming komt. Er worden geen salarissen aan de bestuursleden verstrekt. Onkosten, zoals bank, porto, administratiekosten etc.. zijn voor rekening van het bestuur.

Top