Holland Nursery School in Madiana

2003 – 2010
In Madiana, een klein dorp dat in het oerwoud ligt, was geen Nursery school.
In september 2003 hebben we een gehuurde locatie voorzien van schoolmeubilair en materialen. Na enkele maanden werd de school bezocht door ruim 150 kinderen.
In februari 2004 is gestart met de bouw van een nieuwe school die september 2004 in gebruik is genomen. De school bestaat uit 3 lokalen, een kantoor/lerarenkamer, toiletten en een waterput met pomp. Bezetting: hoofd van de school – 2 leraren en een nanny.

De grond (40m x 40m) vol schaduwrijke mangobomen is zonder kosten op naam van onze stichting gezet door de gemeente Madiana. Waterleiding is in Gambia alleen aanwezig op sommige plaatsen in de grote steden. Zeker op het platteland is men aangewezen op waterputten. Het dorp Madiana ligt vrij ongunstig wat grondwater betreft. Dit betekent dat een goede waterput minstens 20 meter diep moet zijn (dat is de hoogte van een flat van 7 verdiepingen!) Het is voor ons moeilijk voor te stellen, maar het uitgraven en het plaatsen van de wand is volledig handwerk.

Januari 2010: In goed overleg met de burgemeester en de gemeenteraad is besloten te stoppen met de sponsoring van de Madiana Holland Nursery School en de school over te dragen aan de gemeenschap. De school is toegevoegd aan de lagere school in Madiana, die op hetzelfde terrein staat. De burgemeester bedankte ons hartelijk omdat wij de eerste waren die het dorp hebben voorzien van een Nursery School.

Deze sponsoring bestond uit het betalen van de leerkrachten en het verstrekken van lesmateriaal.
De reden van ons besluit is dat er in de afgelopen jaren nog 5 scholen gebouwd zijn in Madiana en vinden wij het zinvoller in een ander dorp, waar geen school is, ons geld te besteden.

Top