Studentes geslaagd!


Beste sponsors, vrienden en familie,

Jullie allen dragen de Stichting Scholenplan Gambia een warm hart toe. Dit blijkt onder andere uit financiële giften maar ook uit de meer praktische donaties, de hand- en spandiensten daar waar nodig en de belangstelling voor het wel en wee van de stichting.

Wellicht ten overvloede nog even waar de Stichting Scholenplan Gambia voor staat. De stichting meent, door het naar school te kunnen laten gaan van kinderen, door het betalen van vervolgstudies van meisjes die goed kunnen leren, een verschil te kunnen maken. Een verschil dat bijdraagt aan de verbetering van de levensomstandigheden van deze meisjes en hun familie. Immers, de basis van een beter leven begint bij onderwijs.

Wij kunnen ons voorstellen dat er een behoefte bestaat om meer concrete ins en outs te weten met betrekking tot de gang van zaken. Om hoeveel studenten gaat het, waar moeten ze aan voldoen om voor het plan in aanmerking te komen, hoe zijn hun resultaten, leveren zij zelf een bijdrage in natura?

Marloes Kok is de contactpersoon ter plaatse. Zij heeft op dit moment zo’n 14 studentes onder haar hoede, begeleidt deze maar ziet er ook op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Marloes heeft toegezegd dat ze de resultaten van de laatste examens toe zal sturen zodra deze binnen zijn. Wij zullen zorgen dat van een vijftal meisjes een beknopt verhaal zal worden gepubliceerd op deze site. De studenten krijgen hierdoor een gezicht en de kans is groot dat men zich meer verbonden zal voelen. Regelmatig worden brieven ontvangen waarin kenbaar gemaakt wordt hoe dankbaar en blij ze zijn voor de geboden kans. Ook die zullen op de site geplaatst worden. Houdt dit gedeelte van de site in de gaten voor meer informatie over de studenten die door jullie mede ondersteund worden.

07-09-2017/Marion Haverkamp

Top