Yepafrica Training

Alle onze studentes die grade 12 hebben afgerond gaan naar een basis training van Yepafrica. Zij krijgen een empowerment training.

De missie van Yep Africa is om jongeren activatoren van verandering te maken in dienst van de wereld door hun emancipatie te bevorderen.

Yepafrica draagt ​​effectief bij aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en irreguliere migratie in Afrika bezuiden de Sahara. Omdat jeugdwerkloosheid de belangrijkste oorzaak is van de schrijnende armoede en illegale migratie, onderzoeken ze de grondoorzaken van werkloosheid en irreguliere migratie en gebruiken ze verschillende benaderingen, waarbij ze zich vooral richten op de empowerment van jongeren.

Yepafrika trainingen hebben als doel om door middel van intrinsieke motivatie Afrikaanse jongeren in staat te stellen om op een actieve en doordachte manier verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van hun eigen leven en daarmee hun eigen toekomst. De trainingen zijn voornamelijk gebaseerd op empowerment en entrepreneurschip.

Top