Cultuur in Gambia

Kunst en cultuur in Gambia zijn nauw verbonden met de landen eromheen, of eigenlijk met de cultuurgeschiedenis van geheel West-Afrika. Niettemin worden er pogingen gedaan om datgene wat direct betrekking heeft op Gambia, uit de cultuurpot van West-Afrika te lichten.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om Gambiaanse kunst en cultuur te creëren, grote brokken cultuur blijven onlosmakelijk verbonden met landen waar Gambia nauwe banden mee gehad heeft of waar het een deel van was. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan Ghana, van de 5e tot de 12e eeuw een machtig imperium, Mali en natuurlijk Senegal. Je treft voorbeelden daarvan aan in het Nationaal Museum aan de Independence Drive in Banjul. Het pand is echter te klein en er zijn inmiddels enkele dependances geopend aan de oostzijde van het Independence Stadion in Bakau en in Arch22 in Banjul.

In Bakau is ook een afdeling die National Museum of African Art and National History heet. Hier wordt een globaal overzicht gegeven van de Afrikaanse kunst en de Gambiaanse geschiedenis. Het wordt speciaal ingericht voor toeristen en dient tevens als plaats waar scholen hun eerste kennismaking met de Afrikaanse kunst en Gambiaanse geschiedenis kunnen beleven. Verder komt hier een afdeling Afrikaanse kunst waar men aanmerkelijk dieper ingaat op de Afrikaanse kunstuitingen. Ook zal er een school worden gevestigd die zich bezig gaat houden met kunstopleidingen. Dit gebeurt in samenwerking met Duitse kunstkenners. Nederlandse en Zweedse artiesten zullen opleidingen gaan verzorgen in muziek, dans en drama. Ten slotte zullen er diverse cursussen gegeven gaan worden over Afrikaanse kunst. Natuurlijk zal er ook het nodige worden gedaan aan onderzoek en documentatie en er komt een afdeling die zich specifiek zal gaan toeleggen op de archeologie onder de naam Museum and Monument.

Het Nationaal Museum blijft intact en zal worden ingericht met overzichtstentoonstellingen over etnologie, archeologie en historie.

In opdracht van de Gambiaanse regering worden ook culturele betrekkingen aangeknoopt met diverse landen en bovendien wordt veel in het werk gesteld om de toeristen met Gambia’s kunst- en culturele geschiedenis te confronteren. Op markten en door particulieren wordt kunst ook aan de toeristen aangeboden. Doorgaans is het ‘kunst’ en vooral het antiek is ‘antiek’.

Al met al een buitengewoon ambitieus plan dat er in moet voorzien dat de erfenis van de Gambiaanse voorvaderen onderzocht, bewaard en onder de aandacht van een breed publiek gebracht wordt.

Overgenomen uit: Wereldwijzer – Gambia van Paul de Waard.

Top