Excellent Student Program

2010 – heden
In 2010 is Stichting Scholenplan Gambia gestart met het Excellent Student Program. Dit is een programma waarbij meisjes, die met goed gevolg de Middelbare School hebben doorlopen, een 3 jarige hogere schoolopleiding wordt aangeboden als voorbereiding op een universitaire beroepsopleiding. Het streven is om elk jaar 5 studentes te sponsoren.

De kosten voor de Colleges bedragen circa € 300,00 per jaar per persoon. Voor een universitaire opleiding is er minimaal een bedrag van € 1200,00 per persoon nodig.

Dankzij onze vertegenwoordiger in Gambia, Marloes Kok, worden de financiën goed geregeld. Zij betaalt het studiegeld aan de scholen. De meisjes komen elk semester met hun rapport bij Marloes en ontvangen dan een bedrag voor onkosten, zoals uniformen, een paar schoenen, studiemateriaal en reiskosten. De rapporten worden naar ons gemaild. Eenmaal per jaar ontmoeten wij de studentes. Daarnaast ontvangen we regelmatig dankbare brieven.

Door dit programma kunnen wij talentvolle studentes een vervolgstudie aanbieden. Dit is een kans die voor slechts weinig meisjes is weggelegd. (Studeren is duur, en áls er al een vervolgstudie betaald kan worden door een familie, dan besteedt men dit bijna altijd aan de jongens.)

Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij dat u het programma sponsort en niet één van de studentes persoonlijk. Op deze wijze wordt de duurzaamheid en bestendigheid van het programma geoptimaliseerd.

Top