Studentes geslaagd!

Beste sponsors, vrienden en familie, Jullie allen dragen de Stichting Scholenplan Gambia een warm hart toe. Dit blijkt onder andere uit financiële giften maar ook uit de meer praktische donaties, de hand- en spandiensten daar waar nodig en de belangstelling voor het wel en wee van de stichting. Wellicht ten overvloede nog even waar de Stichting Scholenplan Gambia voor staat. De st...
Lees meer